top of page
  • Foto van schrijverKirsten

Rhiannon & Don - Project AmsterdamLees het Nederlandse interview hier.


English:


What is the reason that you have chosen to work with Cohésion for the interior design of your home?

I wanted to create a living space that I wanted to spend time in. I knew the vibe and mood I wanted but didn’t know how to bring it to life. So that’s where Kirsten came in to bring what I had in my mind to life - and even better!


There are of course several interior designers and everyone has their own way of working. Why did you choose me?

I love how Kirsten approaches the task of designing an interior. She looks at the whole picture and first seeks to understand what you want and why you want it. I love this holistic approach, which allows you to have an interior that feels much more personal and matches my lifestyle and personality!


What objections did you have to engage an interior designer? So what were you in doubt about before you started working with me?

Initially I wasn’t sure whether I could do it with my budget, but thankfully everything could be adapted, and done over a longer period of time.


Have these objections / reasons been removed during this collaboration? And if so, how were they removed?

Kirsten took everything into account from the beginning and always offered lots of different options and timeframes within which to complete each step. Which actually made the whole process more fun! We built up bit by bit and could really enjoy each new item and piece of furniture as it arrived.


What would you say to someone who is currently thinking about working with me

Kirsten is extremely talented at what she does! If you’re looking for someone to craft an interior that suits your lifestyle and personality, look no further. After just one conversation you’ll be convinced. She takes great care to really listen to you and work alongside you so you really feel part of the process.


What are the positive aspects of our collaboration?

I’m so happy with the interior we created. Kirsten helped shape all my ideas and wishes, and then brought it all to life, though I still felt like I played a big part in the process, so the end result feels very personal. I really enjoyed the different stages from our intimate conception calls, to discovering the proposal and picking all the options and then finally receiving and creating the space! I really enjoyed the process.

How do you notice that your interior really suits you?

The interior Kirsten created feels very peaceful and relaxing. I love the natural tones and materials, it feels like a little oasis within the city. It also transforms during the day with the light. As the evening comes the space turns into a cosy warm room which is perfect for hosting dinner parties …or snuggling up on the couch!


And finally, is there anything you would like to say about our collaboration and the end result?

Kirsten’s holistic approach creates an interior that suits your lifestyle and personality. She listens to your wishes, but also looks beyond the design to ensure the space will fit into your life. It’s a very collaborative (and fun!) process which means you feel very involved in the project and the outcome. I am so pleased with the space we created, my little oasis within the city!


Nederlands:


Wat is de reden dat je ervoor gekozen hebt om met Cohésion samen te werken voor het interieurontwerp van jouw woning?

Ik wilde een woonruimte creëren waar ik tijd in wilde doorbrengen. Ik wist welke sfeer en stemming ik wilde, maar niet hoe ik die tot leven moest brengen. Dus dat is waar Kirsten binnenkwam om wat ik in mijn hoofd had tot leven te brengen - en nog beter!


Er zijn natuurlijk meerdere interieurontwerpers en iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Waarom heb je juist voor Cohésion gekozen?

Ik hou ervan hoe Kirsten de taak van het ontwerpen van een interieur benadert. Ze kijkt naar het hele plaatje en probeert eerst te begrijpen wat je wilt en waarom je het wilt. Ik hou van deze holistische benadering, waardoor je een interieur hebt dat veel persoonlijker aanvoelt en past bij mijn levensstijl en persoonlijkheid!


Welke bezwaren had je om een interieurontwerper in te schakelen? Waar twijfelde je over voordat je met mij begon te werken?

Aanvankelijk was ik niet zeker of ik het met mijn budget zou kunnen doen, maar gelukkig stelde Kirsten voor om geen haast te hebben met het aanschaffen van de items.


Zijn deze bezwaren / redenen weggenomen tijdens deze samenwerking? En zo ja, hoe zijn deze weggenomen?

Kirsten hield vanaf het begin overal rekening mee en bood altijd veel verschillende opties aan om elke stap te voltooien. Wat het hele proces eigenlijk nog leuker maakte! We bouwden beetje bij beetje op en konden echt genieten van elk nieuw item en meubelstuk zodra het arriveerde.


Wat zou je tegen iemand willen zeggen die op dit moment twijfelt om met mij samen te werken?


Kirsten is buitengewoon getalenteerd in wat ze doet! Als je op zoek bent naar iemand die een interieur kan ontwerpen dat past bij uw levensstijl en persoonlijkheid, hoef je niet verder te zoeken. Al na één gesprek ben je overtuigd. Ze luistert goed naar je en werkt met je mee, zodat je je echt onderdeel voelt van het proces.


Wat zijn de positieve punten aan onze samenwerking?

Ik ben zo blij met het interieur dat we hebben gecreëerd. Kirsten heeft al mijn ideeën en wensen vormgegeven en bracht het vervolgens allemaal tot leven, hoewel ik nog steeds het gevoel had dat ik een grote rol speelde in het proces, dus het eindresultaat voelt heel persoonlijk aan. Ik heb echt genoten van de verschillende fasen van onze inspiratiesessie, tot het ontvangst van het ontwerp, het aanschaffen van alle meubels en uiteindelijk het in ontvangst nemen van alle nieuwe items en het ontwerp tot leven te zien komen. Ik heb echt genoten van het proces.


Hoe merk je dat je interieur echt bij je past?

Het interieur dat Kirsten heeft ontworpen, voelt erg vredig en ontspannend aan. Ik hou van de natuurlijke tinten en materialen, het voelt als een kleine oase in de stad. Het transformeert ook gedurende de dag met het licht. Als de avond valt, verandert de ruimte in een knusse warme kamer die perfect is voor het houden van etentjes ... of lekker wegkruipen op de bank!


En tot slot, wil je nog iets kwijt over onze samenwerking en het eindresultaat?

De holistische benadering van Kirsten creëert een interieur dat past bij jouw levensstijl en persoonlijkheid. Ze luistert naar je wensen, maar kijkt ook verder dan het ontwerp om ervoor te zorgen dat de ruimte in jouw leven past. Het is een zeer collaboratief (en leuk!) proces, wat betekent dat je je erg betrokken voelt bij het project en het resultaat. Ik ben zo blij met de ruimte die we hebben gecreëerd, mijn kleine oase in de stad!


Rhiannon & Don kozen voor een interieurontwerp op maat. Bekijk hier het resultaat van dit prachtige project in Wabi-Sabi stijl in hartje Amsterdam.


Comments


bottom of page